Visa Đức

HỒ SƠ XIN THỊ THỰC
ĐỨC - THĂM THÂN

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ
1

Hộ chiếu bản gốc (Cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 
2

02 tấm hình phông trắng khổ 3.5cm x 4.5cm (Nền Trắng, chụp không quá 6 tháng)

 
3

Hộ khẩu (photo hoặc sao y công chứng)

 
4

Giấy đăng ký kết hôn/ quyết định ly hôn. (photo hoặc sao y công chứng)

 
5

Giấy khai sinh + CCCD của con (Nếu có) (photo hoặc sao y công chứng) (Nếu con đã có)

 
6

CCCD của chồng/vợ (Photo hoặc sao y công chứng)

 
7

Bảo hiểm du lịch (Tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MIH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

8

Chủ doanh nghiệp:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh (Sao y công chứng)
- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất (Ký tên, đóng dấu)
- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất (nếu có)

 
9

Nhân viên:
- Hợp đồng lao động/Quyết đinh bổ nhiệm (Sao y công chứng)
- Xác nhận lương / Sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất
- Đơn xin nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 
10

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất (nếu được chuyển khoản)

 
11

Học sinh, Sinh viên: Xác nhận đang học ở trường, thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học (nếu có)
- Giấy đồng ý của ba hoặc me cho đi + CCCD sao y của người cho đi (bố/mẹ) (Nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

12

1. Xác nhận số dư / sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 5000$

 
13

2. Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tin dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 
14

2. Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ô tô, ... (Sao y công chứng)

 
15

2. Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác (nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA NGƯỜI MỜI BÊN ĐỨC

16

Thư bảo lãnh theo mẫu do Sở Ngoại kiều cấp và được Sở Ngoại kiều tại địa phương nơi người mời sinh sống xác nhận chữ ký. (bản gốc)

 
17

Thư mời viết tay hoặc đánh máy ghi rõ nội dung qua từ ngày nào đến ngày nào, qua với mục đích gì

 
18

Bản sao hộ chiếu người mời

 
19

Bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa 2 bên: giấy khai sinh, hình ảnh, thư từ, email, giấy tờ khác, ...

 
20

Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:

- Xác nhận công việc hiện tại

- Sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng

 
21

Trong trường hợp người mời du học bên Đức cung cấp: Xác nhận đang học ở trường hoặc thư mời, ...

 

Visa Liên Quan

Tour HOT