CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

1. Hủy tour do điều kiện bất khả kháng

Trong trường hợp hủy chuyến do bất khả kháng vì những lý do khách quan (thiên tai, bão lụt, hàng không hủy chuyến, chiến tranh, các biến động chính trị xã hội … hay các nguyên nhân khác vượt khỏi tầm kiểm soát của hai bên). Hai bên phải phối hợp trao đổi dời chuyến đi sang ngày khác phù hợp hơn.

Nếu không thể dời đổi ngày khởi hành được thì hai bên cùng bàn bạc, giải quyết nhanh chóng trên tinh thần bình đẳng quyền lợi giữa cho cả hai. Đồng thời chịu chung phần chi phí đã đặt cọc xe hoặc vé máy bay, khách sạn và tất cả dịch vụ liên quan khác cho chuyến đi.

2. Hủy tour do khách hàng

Trước ngày khởi hành, trong trường hợp không thể tham dự được chuyến đi, khách hàng vui lòng thông báo cho công ty và chịu phí hủy tour như sau:

 

Thời gian thông báo hủy tour Phí hủy tour
Trước 20 - 15 ngày khởi hành 40% giá thành viên hủy
Từ 15 – 05 ngày trước ngày khởi hành 60% giá thành viên hủy
Từ 05 ngày trước ngày khởi hành 100% giá các thành viên hủy
Hủy tour ngay sau khi ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch Mất phí đặt cọc các dịch vụ, khách sạn … theo quy định của nhà cung cấp

 

Trong trường hợp bất khả kháng (thành viên đoàn bị tai nạn bất ngờ hay đau ốm phải có giấy chứng nhận của bệnh viện...), công ty sẽ cố gắng hỗ trợ giải quyết hoàn trả lại một phần chi phí có thể cho thành viên đó.

Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.

Việc huỷ bỏ tour đi phải được khách hàng thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp tới công ty hoặc qua fax, email, và phải được công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại là không hợp lệ và không được chấp nhận.

3. Hủy tour do MT Travel

Nếu việc hủy dịch vụ không nằm trong điều khoản bất khả kháng, công ty sẽ tiến hành:

- Thông báo huỷ bằng văn bản cho khách hàng trước ngày khởi hành từ 03 – 05 ngày.

- Trả lại khách hàng toàn bộ chi phí mà khách hàng đã thanh toán cho công ty theo từng hợp đồng hay phiếu xác nhận cung cấp dịch vụ du lịch.

- Chịu 100% các chi phí đã đặt cho các dịch vụ cho khách hàng như: Khách sạn, vận chuyển, ăn uống…

Tin liên quan